Trening som hobby

Trening er godt for kroppen, og kan også være en morsom hobby. Ballspill er både sosialt, morsomt og sunt. Jogging sammen med venner er en annen måte man kan kombinere det sosiale med det sunne. Mange danner også sine egne turgrupper, og går på tur sammen.

Man kan selvsagt også trene på egen hånd, enten man trener i treningsstudio, jogger eller sykler ute i naturen, eller trener hjemme. Når man trener som hobby, skal man ha det morsomt. En hobby skal være til glede både for kropp og sinn. Den skal være avslappende og gi deg ny energi.

Barn bør også oppmuntres til å drive med sport som hobby. Det trenger ikke å være organisert idrett for å være morsomt. Hvis barna spiller ball sammen med vennene, får de både trim og frisk luft. Hvis de får smaken på trening fra de er små, er det også større sannsynlighet for at de fortsetter å trene når de blir litt eldre.

Ungdommer kan være vanskelige å aktivisere. Det er ikke alltid de har lyst til å drive med organisert idrett. Da gjelder det å oppmuntre dem til å gå eller sykle sammen med venner, eller drive med ballspill bare for moro skyld.

Når man blir voksen, vet man at trening er viktig for kroppen. Men for å motivere seg selv til å trene, er det viktig å variere, og sørge for at man har det morsomt. Hvis treningen er kjedelig, er det mindre sannsynlig at man fortsetter med den.